Vår vision är att vi med vår sponsring aktivt är med och skapar ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart och verkar för en levande landsbygd i vårt verksamhetsområde. Vårt ansvar som en lokal sparbank förpliktigar och det har vi med oss i vårt arbete med sponsring.

Vårt syfte är att ge våra kunder och boende eller verksamma i vårt lokalsamhälle möjlighet att skapa en bättre framtid. Våra sponsringsåtaganden finns kring tre fokusområden som är direkt kopplade till vårt syfte och vision:

  • Vi ger ansvarsfulla råd och sprider kunskap som kan bidra till en ekonomi i balans för individen eller företaget.
  • Vi ser även att entreprenörskap är en viktig faktor för ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle.
  • Vi bidrar också aktivt till en långsiktigt hållbar utveckling av det lokala samhället.

Vi vill vara en sponsor som syns och att samarbetet ska innehålla mervärden för oss. Exempelvis genom att vår logotyp finns med i er marknadsföring eller att vi får nämna er i vår eller att vi får möjlighet att informera era medlemmar om vår verksamhet.

Viktigt inför 2024

  • Ni ansöker genom länken "Sponsringsansökan" nedanför.
  • Berätta om hur bidraget 2023 har använts och hur det har framgått att Sparbanken Boken låg bakom. Skicka med foton på skyltar, tryck på matchtröjor, programblad eller hemsidor där vi syns.
  • Vi skriver ett sponsoravtal och därför måste vi ha korrekta och tillräckliga uppgifter om er. Se till att ha era behörighetshandlingar i ordning. En ej komplett ansökan innebär utebliven eller reducerad sponsring.