Meny

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Två glada kvinnor framför ett gult hus bär på en flyttkartong och en tavla

Hållbarhet i siffror

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

 

96 700

Antalet unga som fick utbildning i privatekonomi under 2023 via vårt initiativ Ung ekonomi.

Netto-noll 2040

Swedbank Robur har delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

38 824

Vi samarbetar med Ung Företagsamhet om ungt entreprenörskap. Under läsåret 2023/24 drev 38 824 elever i gymnasiet UF-företag. 

39 %

År 2022 fastställdes första klimatmål för bankens låneportfölj. Målet för bolån är att minska utsläppen med 39 % till 2030. 

56 %

Jämställdhet är en viktig fråga i Swedbank, 56 % av våra chefer är kvinnor.

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Så kan du låna grönt

Bolån och fastighetslån

För dig som ska köpa en bostadsrätt eller villa som är byggd för att vara mer energieffektiv och mer hållbar. För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter.

Energilån

Ta hjälp av ett Energilån för att investera i lösningar som kan minska energiförbrukningen på bostaden och sänka dina kostnader. 

Sollån

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader.

Billån

Intresserad av elbil eller en bil med ett mer begränsat utsläpp? Då kan Grönt billån vara något för dig.

Grön byggnadskredit för företag

Grön byggnadskredit är för er som ska bygga energieffektiva, miljöcertifierade kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Möt framtidens hyresgäster.

Fordon för företag

Leasa med grön billeasing

Vill du skaffa elfordon eller hybridbil? Vår gröna billeasing gäller för bilar med låga koldioxidutsläpp. Leasa mer miljövänligt.

AutoPlan vagnpark

AutoPlan är för er med minst 10 bilar i er vagnpark. Få hjälp med förarsupport, trading, försäljning av bilar och administration.

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?

Strategiskt hållbarhetsarbete

Partner: PURE ACT

Är ni ett litet eller medelstort företag och vill få stöd med hållbarhetsfrågorna? Pure Act kan hjälpa er med att bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete, er hållbarhetsplan, samt att få in hållbarhet i er företagsstrategi och redovisning.

Swedbank i samhället – för en hållbar utveckling 

200 år av samhällsengagemang

  • Ung ekonomi – vi utbildar barn och unga så de kan ta kontroll över sin ekonomi och påverka sin framtid
  • Friends – vi är stolt huvudpartner till Stiftelsen Friends som kämpar för en värld där inget barn utsätts för mobbning

Några viktiga händelser inom hållbarhet 2023

13 mars

Lansering av Index för finansiell hälsa

Finansiell hälsa är att ha en ekonomi i balans och kunskap om vad som behövs för att känna sig ekonomiskt trygg och fri. Med avstamp i FN:s definition av ekonomisk hälsa lanserade vi ett nytt index för finansiell hälsa. Detta mäter människors förmåga och kunskap om vardagsekonomi, sparande, lån och försäkringar.

31 maj

Köper svenska biodiversitetskrediter

Vi är den första banken i Sverige som köper svenska biodiversitetskrediter. De är en del i ett unikt forskningsinitiativ av Orsa Besparingsskog med syfte att främja biodiversitet. Biokrediterna är ett sätt för skogsägare att få ersättning för att bevara och främja höga naturvärden. Samtidigt kan företag investera i naturvård och biologisk mångfald.

30 augusti

Emitterar en social obligation

Som en del av Swedbank Sustainable Funding Framework emitterade vi, som första banken i Norden, en social obligation på 500 miljoner euro. Den sociala obligationen stödjer vårt långvariga arbete med samhällsfrågor och är ett viktigt verktyg för oss för att främja social utlåning.

Vårt och våra dotterbolags hållbarhetsarbete - tillsammans gör vi skillnad

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.

EU:s Handlingsplan - Sustainable Finance

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?