Av Finansinspektionens regelverk framgår att det i en bank ska finnas en ersättningspolicy fastställd av styrelsen. En bank ska också offentliggöra information om ersättningspolicyn och dess tillämpning.

Sparbanken Bokens Ersättningspolicy