Vi frågar för att vi bryr oss om samhället och våra kunder. Det finns lagar för att till exempel motverka penningtvätt och mutbrott som vi som bank självklart följer. Det finns även lagar för att skydda dig som kund, så att du får tillräckligt med information när du placerar dina pengar. Det är lika för alla kunder - alla får samma frågor när de vill ha hjälp med samma slags bankärende.