Hoppa till textinnehållet

Skog och lantbruk

Hållbara investeringar - Prata med oss

För oss ska hållbara investeringar bidra till en hållbar utveckling samt främja exempelvis biologisk mångfald och levande ekosystem. Oavsett om du planerar för solceller, halmpanna, fosforfällor eller något annat – prata med oss.

Vad är en hållbar investering?

En miljömässigt hållbar utveckling ska enligt oss även bidra socialt och ekonomiskt och stämma överens med Parisavtalets klimatmål. Gör skillnad för nästa generation med fossilfri och effektiv energiförsörjning samt förbättrad resurseffektivitet!

Aktuellt

Webbinarier

Lyssna på experter och politiker i ämnen som berör dig som skogsägare och lantbrukare.

 

 

Stora Ensos skogsskola

Skogsägare och skogssektorn

Så kan EU:s taxonomi påverka det svenska skogsbruket.

 

 

Kepler Cheuvreuxs Johan Grunselius summerar första rapportsäsongen  2021 och blickar framåt.

Kom och diskutera din verksamhet och dess kort- och långsiktiga planer. Vi vill vara en trygg partner som kan följa dig över tiden, genom uppstart och expansion, dagliga driftsfrågor och framtida investeringar.

Månadsbrev

Tips och inspiration