Banken har krav på sig att lämna tydlig information till dig som kund innan du tecknar en försäkring, om bland annat pris och bankens provision. Vissa uppgifter vid förmedlingen av försäkringen ska även dokumenteras skriftligt. Det är viktigt för oss som bank att du är nöjd med det vi förmedlat till dig.